Hoy miércoles 28/10/2020 algunos trámites no estarán disponibles. Vea horario y detalle. |
Declaration of data of the Tax of the Increase of the Value of the Urban Nature Lands

Tràmits en relació a l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU - Plusvàlua)