L'ajuntament pot exigir taxes o preus públics quan realitza activitats que beneficien o interessen particularment els ciutadans.