Declaració de dades de l'Impost de l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

Tràmits en relació a l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU - Plusvàlua)