Navegador Safari |
AVÍS IMPORTANT: Tancament d'oficines i ampliació de l'atenció telefònica (Llegiu +)
Exposició de la Matrícula de l'IAE

Anuncis d’exposició de la Matrícula de l’IAED’acord amb allò previst pel Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril de 2020, de mesures urgents complementàries per recolzar l’economia i l’ocupació, el termini d’exposició de la matrícula de quotes municipals d’IAE que es va iniciar l’1 d’abril s’amplia fins el 30 de maig de 2020 o a una data posterior si així resultés de la normativa d’aplicació.


Aquest tràmit us permet consultar les dades que figuren a la matrícula amb el vostre certificat digital de representant de persona jurídica. Si actueu en representació d’una altra persona interessada heu de presentar un escrit pel registre electrònic tot acreditant la representació del subjecte passiu les dades del qual voleu consultar o el vostre interès en la consulta.