Exposició de la Matrícula de l'IAE

Anuncis d’exposició de la Matrícula de l’IAED’acord amb allò previst pel Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril de 2020, de mesures urgents complementàries per recolzar l’economia i l’ocupació, el termini d’exposició de la matrícula de quotes municipals d’IAE que es va iniciar l’1 d’abril s’amplia fins el 30 de maig de 2020 o a una data posterior si així resultés de la normativa d’aplicació.