Alertes per SMS i e-mail

Amb el servei d'alertes l'ORGT us enviarà un avís uns dies abans del càrrec dels rebuts que tingueu domiciliats o d'altres rebuts que tingueu pendents si està a punt de finalitzar el termini de pagament voluntari. Vegeu les condicions del servei d’alertes.

Si també us apunteu a la notificació electrònica, cada cop que sigueu destinatari d'una comunicació o notificació de tributs o multes de l’ORGT, aquest organisme us enviarà un missatge de correu electrònic o un SMS avisant que teniu pendent de llegir una notificació de l’ORGT. Les podreu consultar a la seu electrònica de l’ORGT. Vegeu les condicions de la notificació electrònica.

Podeu apuntar-vos-hi amb el vostre idCAT Mòbil o certificat digital.

Si disposeu de targeta sanitària individual del CatSalut, podeu obtenir al moment un identificador idCAT Mòbil.