Detall dels rebuts domiciliats

Aquest tràmit us permet consultar el detall dels tributs i altres ingressos que s'han pagat per domiciliació durant l'any en curs i l'anterior, així com també el d'aquells que es carregaran en compte en els propers dies. Teniu 2 opcions de consulta: amb identificador digital del Vàlid (per consultar els vostres tributs sense necessitat de cap altra clau) o amb claus concertades (per consultar només els tributs d'un NIF, compte i import). També podeu consultar els vostres tributs pendents i els vostres tributs pagats.

Aquest tràmit ofereix dues modalitats de consulta, d’acord amb el nivell d’identificació:


OPCIÓ A) Podeu consultar els vostres tributs pagats per domiciliació si us identifiqueu amb un dels sistemes admesos pel servei Vàlid


OPCIÓ B) Podeu consultar un rebut concret pagat per domiciliació si accediu amb les següents claus concertades: