Autorització/Atorgament de representació

En aquesta seu els representants de persones jurídiques poden dur a terme tots els tràmits en nom del seu representat amb certificat digital de representant.

Si no disposeu d’aquest certificat i heu d’actuar en representació d’un altre interessat o per autorització, primer us heu d’identificar amb el vostre identificador o certificat digital (personal o de representant). Després el sistema us preguntarà les dades de l’interessat i haureu d’adjuntar el document que acrediti la representació o autorització pel tràmit. El document d’autorització es pot signar digitalment o bé en paper i escanejar-lo.

Properament des d’aquesta pàgina podreu atorgar representacions temporals en favor d’altres persones físiques o jurídiques, de manera que podran dur a terme tràmits de forma telemàtica en el vostre nom i consultar els vostres expedients electrònics.

Actualment podeu nomenar una persona física com a representant per a la recollida de les vostres notificacions electròniques. Ho heu de fer amb el tràmit de comunicar mitjans d’avís per a la posada a disposició de les notificacions i comunicacions de l’ORGT.

Nota: el mateix document d’autorització també es pot utilitzar com a model per a la presentació d’escrits de forma presencial o postal a les oficines de registre de l’ORGT.