Sistema de Verificació de la Seu Electrònica

L'ORGT

Sistema de Verificació de la Seu Electrònica

Amb el procediment que es descriu més avall podeu verificar en el vostre navegador que esteu accedint a la seu electrònica. Un cop verificat el certificat de la seu s'aconsella no fer servir el botó "Endarrere" del navegador ni accedir des dels enllaços d'altres webs o cercadors. És recomanable, per tant, fer servir només els enllaços interns de la mateixa seu.

Baixar les claus públiques

Per fer tràmits en aquest web, cal tenir instal·lades les claus públiques de l'Agència Catalana de Certificació. Per obtenir les claus, cliqueu els enllaços següents i indiqueu que confieu en aquestes entitats certificadores per a les tres finalitats disponibles, si el sistema us ho pregunta:

Clau de l'entitat certificadora CATCert

Clau de l'entitat de certificació Sector Públic

Verificar el certificat de la Seu

Internet Explorer: cal fer clic sobre la icona del cadenat situada a la part dreta de la barra d'adreces del navegador. També es pot accedir a través del menú contextual, "Propietats", fent clic sobre botó "Certificats". Cal comprovar que es mostren aquestes dades:

Firefox: cal fer clic sobre la icona del cadenat situada a la part esquerra de la barra d'adreces del navegador i després sobre els botons "Més informació..." i "Visualitza el certificat". També es pot accedir a través del menú contextual, "Informació de la pàgina", fent clic a la pestanya "Seguretat" i després sobre el botó "Visualitza el certificat". Cal comprovar que es mostren aquestes dades:

Chrome: cal fer clic a la icona del cadenat situada de la part esquerra de la barra d'adreces del navegador, després fer clic a la pestanya "Connexió" i llavors comprovar que es mostren aquestes dades: