Certificats de l’usuari

L'ORGT

Certificats de l’usuari

Certificats admesos

Les consultes i les gestions realitzables mitjançant el web afecten dades de caràcter personal. Per aquest motiu, abans de facilitar-hi l’accés, cal garantir la identitat de la persona que sol·licita el tràmit o gestió i assegurar la confidencialitat de les operacions realitzades.

Per accedir als serveis de l’ORGT amb aquest nivell de seguretat és necessari disposar d'algun identificador digital. Actualment es pot fer servir:

Per obtenir més informació sobre aquests certificats, accediu a les seves pàgines web amb els enllaços anteriors.

Claus públiques i components necessaris

Per fer tràmits en aquest web, es recomana instal·lar les claus públiques de l'Agència Catalana de Certificació. Per obtenir les claus, seguiu les instruccions de l’enllaç següent per instal·lar les corresponents a l’adminsitració local i indiqueu que confieu en aquestes entitats certificadores per a les tres finalitats disponibles, si el sistema us ho pregunta:

Si el vostre certificat resideix en un clauer electrònic és recomanable fer-ne una exportació, posant-hi clau d'accés, cap al disc dur de l'ordinador.

Si disposeu de DNI electrònic seguiu les instruccions que trobareu a http://www.dnielectronico.es

En cas del navegador FireFox amb certificats en targeta criptogràfica, cal instal·lar, a opcions avançades / xifratge, el dispositiu de seguretat c:/windows/system32/aetpkss1.dll amb la denominació que vulgueu.

Disposeu d’una ajuda si no aconseguiu identificar-vos amb el vostre certificat digital.