Factura electrònica

L'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració del Consorci AOC, té implementat el procediment per admetre factures electròniques, mitjançant el qual podeu fer arribar a aquest organisme les vostres factures per via telemàtica.

Informació sobre la factura electrònica

Presentació de factures