• La identificació amb Clave PIN i Clave Permanente no està disponible
  • |
Verificació de documents ORGT

En aquesta pàgina teniu accés controlat als fitxers de l’ORGT. Aquesta consulta us permet verificar l’autenticitat d’una còpia del document a partir del seu número de document i el seu codi segur de verificació (CSV), i mitjançant l’acarament visual amb l'original custodiat per l'ORGT.

Requisits

Per verificar documents de l'ORGT heu de tenir instal·lat un lector de documents PDF. Per exemple, podeu obtenir el lector gratuït Adobe Acrobat Reader en aquest enllaç.

Verificació

Per fer la verificació heu d'introduir el número de document ("Doc.") i el codi segur de verificació (CSV) que consten al marge esquerra, i tindreu accés a l’original electrònic custodiat per aquesta administració.