• Interrupció servei Seu Electrònica
  • |
  • No feu cua a les oficines de l'ORGT. Demaneu cita prèvia
  • |
  • Obligació de les persones jurídiques a relacionar-se electrònicament amb l'Administració
  • |
Informació sobre embargs de comptes bancaris

Aquest tràmit només permet realitzar consultes en nom de l’interessat si la identificació s’ha realitzat amb un certificat digital de representant. Altrament, la consulta sempre es farà per al NIF indicat en les claus concertades o, en cas d’haver-se identificat amb un dels sistemes admesos pel Vàlid, per al NIF de la persona que consta identificada en sessió.

Podeu consultar tots els vostres expedients amb embargs de comptes en els darrers dos mesos si us identifiqueu amb un dels sistemes admesos pel servei Vàlid. O bé podeu consultar només els expedients amb embargs en un compte concret en els darrers dos mesos, accedint amb les següents claus concertades:

-