Informació sobre embargs de comptes bancaris

Aquest tràmit us permet consultar el detall dels embargs de comptes bancaris dels darrers dos mesos, incloent els que puguin estar actualment en curs. Teniu dues opcions de consulta: amb identificador digital del Vàlid o amb claus concertades. Tingueu present que la consulta s’efectua per al titular del deute i del compte embargat. Si sou titular del compte embargat i no localitzeu la informació, demaneu als altres titulars que accedeixin a aquest tràmit amb el seu NIF per conèixer el motiu de l'embarg.

OPCIÓ A) Podeu consultar tots els vostres expedients amb embargs de comptes en els darrers dos mesos si us identifiqueu amb un dels sistemes admesos pel servei Vàlid.
OPCIÓ B) Podeu consultar només els expedients amb embargs en un compte concret en els darrers dos mesos, accedint amb les següents claus concertades: