• La identificació amb Clave PIN i Clave Permanente no està disponible
  • |
Sol·licitud de cita prèvia a les oficines de l’ORGT

Fitxa del tràmit

Sol·licitud de cita prèvia a les oficines de l’ORGT

Amb aquest tràmit podeu donar d'alta, consultar o cancel·lar una cita amb l'ORGT.

Aquest servei està en fase de proves únicament al Centre d’Informació Tributària de l’ORGT a la ciutat de Barcelona.

Podeu demanar cita prèvia per rebre informació general i efectuar tràmits sobre:

  • Registre General ORGT
  • IIVTNU - Plusvàlues
  • ATC - Registre declaracions

Identifiqueu-vos en el dispensador de torns de l’oficina quan falti menys de 15 minuts per a la vostra cita.

Tindreu tota la prioritat per ser atesos a partir de l’hora assignada. Si arribeu més de 10 minuts tard haureu de fer cua com la resta d’usuaris. Anul·leu la cita si al final no hi podeu assistir.

Recordeu que si la persona que acudeix a la cita prèvia no és la persona interessada, ha d’aportar fotocòpia del NIF de l’interessat i l’autorització com a apoderat o representant. Si el representant ha de fer tràmits per a diferents persones interessades cal que demani una cita diferent per a cada interessat, fins a un màxim de 3 cites per interessat.

No podreu obtenir cita per al mateix dia en què feu la sol·licitud. Per cada cita que demaneu podeu fer una única tramitació.

Altres maneres de fer el tràmit / Documentació necessària