• La identificació amb Clave PIN i Clave Permanente no està disponible
 • |
Sol·licitud de cita prèvia a les oficines de l’ORGT

Ajuda per fer el tràmit en línia

Sol·licitud de cita prèvia a les oficines de l’ORGT

Aquest servei està en fase de proves únicament al Centre d’Informació Tributària de l’ORGT a la ciutat de Barcelona.

Es poden demanar fins a un màxim de 3 cites per interessat.

Identifiqueu-vos en el dispensador de torns de l’oficina quan falti menys de 15 minuts per a la vostra cita.

Tindreu tota la prioritat per ser atesos a partir de l’hora assignada. Si arribeu més de 10 minuts tard haureu de fer cua com la resta d’usuaris. Anul·leu la cita si al final no hi podeu assistir.

Recordeu que si la persona que acudeix a la cita prèvia no és la persona interessada, ha d’aportar fotocòpia del NIF de l’interessat i l’autorització com a apoderat o representant. representant. Si el representant ha de fer tràmits per diferents persones interessades, es necessari que demani una cita diferent per cada interessat.

Pas 1

Dades de l'interessat/da que es composa dels camps.

 • NIF interessat/ada*
 • Nom / Raó social *
 • Mòbil * on rebreu la confirmació de la cita i el codi per signar el tràmit
 • E-mail

Si per al NIF informat figuren 3 cites reservades, no es podrà reservar una altra fins que no s'anul·li alguna.

Si per al NIF informat figura alguna cita prèvia reservada, surt un missatge indicant el número de cites reservades i es fa la pregunta si es vol veure el detall.

Si es marca "Sí", i no s'ha accedit al tràmit amb un dels sistemes admesos per l'AOC, es demana el telèfon mòbil o el correu electrònic on es va rebre la confirmació d'alguna de les cites reservades.

Si el número de mòbil o l'e-mail coincideixen amb alguna cita reservada, es mostrarà una llista amb les cites indicant si es poden anul·lar o no.

Si es marca "No", anem al Pas 2

Pas 2

Heu d'escollir el tema de la consulta, que pot ser:

 • Informació i tràmits
 • Registre General ORGT
 • IIVTNU - Plusvàlues
 • ATC - Registre declaracions

Pas 3

Es mostra un calendari per poder escollir el dia. Entre parèntesis, es mostren les cites disponibles per a cada dia

Pas 4

Es mostra un desplegable per poder escollir l'hora i l'advertiment que es disposa de 15 minuts per acabar de fer el tràmit perquè la cita quedi confirmada.

Pas 5

 • Casella amb l'advertiment que amb la signatura del tràmit es dóna consentiment a que el mòbil i l'adreça IP de la connexió siguin arxivats junt amb les dades de la sol·licitud.
 • Casella on s'accepten les condicions d'ús i privacitat.

Cal marcar les dues caselles per continuar.

Botó: Vull rebre al mòbil el codi per confirmar el tràmit.

Apareix una casella per introduir el codi de 6 números que es rebi al mòbil i botó "Signar i presentar"

A continuació l'usuari rebrà un SMS i/o correu electrònic amb la informació detallada de la cita prèvia assignada.

El dia anterior s'enviarà un recordatori al mateix número de mòbil i/o adreça de correu electrònic.