• Modificació calendari fiscal IVTM
  • |
Certificats de l’usuari

L'ORGT

Certificats de l’usuari

Certificats admesos

Les consultes i les gestions realitzables mitjançant el web afecten dades de caràcter personal. Per aquest motiu, abans de facilitar-hi l’accés, cal garantir la identitat de la persona que sol·licita el tràmit o gestió i assegurar la confidencialitat de les operacions realitzades.

Per accedir als serveis de l’ORGT amb aquest nivell de seguretat és necessari disposar de firma electrònica. Actualment es pot fer servir:

Per obtenir més informació sobre aquests certificats, accediu a les seves pàgines web amb els enllaços corresponents.

Claus públiques i components necessaris

Per fer tràmits en aquest web, cal tenir instal·lades les claus públiques de l'Agència Catalana de Certificació. Per obtenir les claus, cliqueu els enllaços següents i indiqueu que confieu en aquestes entitats certificadores per a les tres finalitats disponibles, si el sistema us ho pregunta:

Si el vostre certificat resideix en un clauer electrònic és recomanable fer-ne una exportació, posant-hi clau d'accés, cap al disc dur de l'ordinador.

Si disposeu de DNI electrònic seguiu les instruccions que trobareu a http://www.dnielectronico.es

En cas del navegador FireFox amb certificats en targeta criptogràfica, cal instal·lar, a opcions avançades / xifratge, el dispositiu de seguretat c:/windows/system32/aetpkss1.dll amb la denominació que vulgueu.

Podeu comprovar si el vostre certificat permet fer consultes en aquesta pàgina del web de l'AOC

Podeu comprovar si la vostra configuració permet signar formularis en aquesta altra pàgina del web de l'AOC (seleccionar el mode “XADES BES detached”)

Si teniu problemes en la utilització del vostre certificat, poseu-vos en contacte amb el Centre d’Atenció a l’Usuari (CAU) del Consorci AOC a través d’aquest formulari o per telèfon al 902 901 080 o al 93 272 25 01 (horari d'atenció telefònica: de dilluns a divendres, de 8:00 a 19:00 hores, excepte festius)